Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului etapei/activității

  • Studiu de fezabilitate sistem SSA
  • Notă tehnică privind specificațiile sistemului SSA
  • Raport privind cerințele tehnice pentru sistemul RoSSA
  • Arhitectura sistemului RoSSA
  • Studiu privind automatizarea senzorilor optici și radar (partea I). Prototip senzori optici. Prototip radar
  • Raport privind dezvoltarea infrastructurii HD și SW a COSST