Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului

Scopul principal al acestui proiect este implementarea unui sistem naţional și ale serviciilor aferente acestuia, pentru analiza și evaluarea riscurilor din spațiul extraatmosferic. Este un proiect din categoria securitate/apărare, nu vizează realizarea unei conjuncturi sau structuri de profit. Adevărat, cele patru companii private implicate se gândesc la un potenţial profit, de pildă prin viitoare servicii furnizate unor autorităţi naționale sau internaționale dar, deocamdată, companiile private implicate sprijină proiectul, inclusiv cu resurse umane și materiale proprii.

Beneficiile trebuie judecate, pe de-o parte, în raport cu contribuția pe care sistemul SSA al României îl poate aduce la efortul internațional dedicat identificării și limitării riscurilor SST și NEO iar, pe de altă parte, în raport cu necesitatea acoperirii unui gol informațional asupra riscurilor SSA pe plan intern.

Implicarea României în consorțiul EUSST oferă cadrul necesar pentru valorificarea internațională a rezultatelor proiectului. Astfel, prin dezvoltarea catalogului național de obiecte spațiale, inclusiv a celor cu caracter sensibil, se vor rafina orbitele sateliților nefuncționali și a deșeurilor spațiale și se vor detecta manevrele efectuate de operatorii satelitari în eventualitatea unei posibile conjuncții dintre un satelit funcțional și un deșeu spațial, contribuind la creșterea acurateței datelor astrometrice încărcate în baza europeană EU SST și la oferirea de servicii de înaltă acuratețe. Prin dezvoltarea în cadrul acestui proiect a unui serviciu de re-intrare a obiectelor spațiale în atmosfera terestră Agenția Spațială Română țintește oferirea acestui serviciu la nivel european în cadrul consorțiului EUSST. Astfel, România își va întări rolul cheie pe care îl are la nivel european în contextul lărgirii cooperării europene în domeniul SST.  Automatizarea și robotizarea senzorilor optici și radar vor contribui nu numai la furnizarea de date astrometrice precise către consorțiul EU SST, ci și la dislocarea și operarea de la distanță a acestor senzori în Australia, Coreea de Sud și Mexic. La nivel național, sistemul RoSSA vine în sprijinul autorităților implicate în managementul dezastrelor provocate de căderile de obiecte din spațiul extra-atmosferic, în conformitate cu HG nr. 557 din 03.08.2017.