Obiectivul etapei

Obiectivul etapei 1 coincide cu Ob.1 Analiză de fezabilitate și specificaţie pentru sistemul RoSSA care cuprinde componentele SWE, NEO și SST corelate cu îmbunătățirea performanțelor senzorilor optici și radar prin automatizarea procesului de achiziție date astronomice, pentru analiza și evaluarea riscului din spațiul extraatmosferic în timp aproape real.