Titlu: Sistem pentru analiza și evaluarea riscurilor din spațiul extraatmosferic (RoSSA)

Contract: Nr. 36 / SOL / 2021

Detalii proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0865 Contract nr. 64PTE / 2020

Etapa 1: Proiectarea arhitecturii sistemului RoSSA. Dezvoltarea infrastructurii existente la nivel național de urmărire și supraveghere spațială. Definirea cerințelor tehnice

Termen: 31.12.2021


Parteneri și buget

 

Finanțare de la bugetul de stat

Finanțare din alte surse atrase (contribuție financiară  proprie)

Agenția Spațială
Română

2,200,000

0

Institutul de Stiințe Spațiale filiala INFLPR

700,000

0

Institutul Astronomic al Academiei Romane

700,000

0

Academia Română – filiala Cluj-Napoca, Observatorul Astronomic Cluj-Napoca

700,000

0

S.C. BITNET Centrul de Cercetări Senzori și Sisteme S.R.L.

300,000

75,000

S.C. GMV Innovating Solution S.R.L.

500,000

273,100

S.C. RARTEL S.A.

300,000

183,467

S.C. Terrasigna S.R.L.

300,000

79,000

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

300,000

0

TOTAL

6,000,000

610,567